Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

TỔNG SỐ NĂM HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

- Tổng số năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực xây dựng đối với gói thầu: trên 10 năm ( từ năm 2003 - 2015 )

Tổng số người hiện có: 198 người

Trong đó:

- Cán bộ chuyên môn: 73 người

- Công nhân kỹ thuật: 125 người

- Lao động ngắn hạn huy động trong xã hội

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng khu đô thị, san lấp mặt bằng;

- Đo đạc, khảo sát, giám sát kỹ thuật công trình xây dựng;

- Tư vấn, thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Thiết kế và chế tạo lắp dựng nhà xưởng kết cấu thép, sản xuất kết cấu thép và kết cấu phi tiêu chuẩn;

- Thi công các công trình lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, xử lý nước thải trong công nghiệp và dân dụng;

- Chống thấm, bảo dưỡng công trình, trang trí nội ngoại thất;

- Kinh doanh bất động sản;

- Lập dự án đầu tư xây dựng;

- Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ đấu thầu;

- Tư vấn đầu tư, lập dự án và lập tổng dự toán, quản lý dự án ( không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

- Lắp đặt các thiết bị công nghệ, điện nước, đo lường, phòng chống cháy;

 

Các tin liên quan