Đang Nhận Thầu

Trạm xử lý nước thải công suất 2.000m3/ ngày.đêm

Chủ đầu tư: Công ty CP TCE Vina Denim

Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp

Địa điểm xây dựng: Lô S6+S7 Khu công nghiệp Hoà Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Tổng gói thầu: 28.050.000.000 VNĐ

Khởi công:  15/11/2015

* Quy mô công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III

- Phạm vi công việc gói thầu:

+ Phần kết cấu, kiến trúc: Xây dựng mới cụm bể; Nhà điều hành; Nhà đặt máy ép bùn; Hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt và sản xuất.....

+ Phần thiết bị, công nghệ: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bể tiếp nhận; Bể điều hoà; Bể kỵ khí; Bể bơm tuần hoàn; Bể lắng bùn sinh học.....

+ Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, chống sét

* Tổng tiến độ hợp đồng : 180 ngày

 
Các tin liên quan