Đang Nhận Thầu

Thi công xây dựng công trình nhà xưởng diện tích 3.744m2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki

Nguồn vốn: Vốn tự có

Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tổng gói thầu: 12.259.388.208 VNĐ

Khởi công:  19/02/2016

* Quy mô công trình:

- Công trình nhà công nghiệp

- Tổng diện tích: 3.744m2

- Quy mô công trình

+ Phần cọc dự ứng lực

+  Móng, nền bê tông cốt thép

+ Khung sườn bê tông cốt thép, vì kèo kết cấu thép, mái tôn

+ Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, nước, chống sét, chống mối

* Tổng tiến độ hợp đồng : 145 ngày

 
Các tin liên quan